کد خبر : ۲۲۱۷۰۳
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۶"لوتوس" (تامین سرمایه لوتوس پارسیان): ۶۲۰ ریال (از ۱۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک پارسیان)

"سمازن" (سیمان مازندران): ۲۳۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلام شده ترجیحا بانک ملی)

"غبشهر" (صنعت بهشهر): ۳۰۰ ریال (ازشهریور ۹۹ واریز به شماره حساب ملی اقتصادنوین تجارت صادرات وملت)

"وغدیر" (سرمایه گذاری غدیر): ۴۹۰ ریال (از ۱۵ اردیبهشت ۹۹ با مراجعه به بانک صادرات یا واریز به حساب درصورت اعلام شماره حساب)

"سفانو" (سیمان فارس نو): ۳۰۰۰ ریال

"ساروم" (سیمان ارومیه): ۱۴۶۵ ریال

"دکپسول" (تولید ژلاتین کپسول): ۱۲۵۰ ریال

"سنیر" (سیمان سفید نی ریز): ۱۸۷۰ ریال

"سخاش" (سیمان خاش): ۴۳۰۰ ریال

"سقاین" (سیمان قاین): ۱۴۴۰ ریال

"سکرما" (سیمان کرمان): ۴۵۰ ریال

"سبجنو" (سیمان بجنورد): ۱۸۲۰ ریال

"سغرب" (سیمان غرب): ۱۱۰۰ ریال

"سصوفی" (سیمان صوفیان): ۲۸۰ ریال

"زشریف" (کشت وصنعت شریف آباد): ۴۰۰ ریال

"چکاپا" (کاغذپارس): ۱۴۶۵ ریال (از ۱ خرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک شهر)

"تنوین" (تامین سرمایه نوین): ۷۵۰ ریال (از ۲۷ اردیبهشت ۹۹ با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)

"سشمال" (سیمان شمال): ۳۵۵ ریال

"شتوکا" (توکا رنگ فولاد سپاهان): ۵۰۰ ریال (از ۱ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)
 
"حآسا" (آسیا سیر ارس): ۵۵ ریال (از ۲۰ آبان ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

"هجرت" (پخش هجرت): ۲۹۱۵ ریال (از آبان ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

"پسهند" (لاستیک سهند): ۱۲۵۰ ریال (از آدر ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

"کتوکا" (صنایع نسوز توکا): ۱۰۰۰ ریال (از مهر ۹۹ واریز به شماره اعلامی در سایت: Tukaref.ir)

"ساوه" (سیمان ساوه): ۲۳۰۰ ریال

"کسعدی" (کاشی سعدی): ۳۷۲ ریال (از مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

"پرداخت" (به پرداخت ملت): ۱۴۵۳ ریال (از ۲۰ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

"توریل" (توکاریل): ۲۰۰ ریال

"حتوکا" (حمل ونقل توکا): ۱۰۰ ریال

"کخاک" (خاک چینی): ۳۵۰۰ ریال

"کرماشا" (پتروشیمی کرمانشاه): ۶۰۰ ریال
 
"دارو" (داروپخش): ۱۴۶۵ ریال

"ولشرق" (لیزینگ ایران وشرق): ۲۲۰ ریال (از ۱ آذر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

"فروی" (ذوب و روی اصفهان): ۲۰۵۰ ریال (از ۱ مهر ۹۹ بانک هنوز اعلام نشده)

"دابور" (داروسازی ابوریحان): ۳۰۹۵ ریال (از ۱ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

"افرا" (افرانت): ۵۶۰ ریال (از ۱۵ تیر ۹۹ واریز به حساب اعلامی)

"تملت" (تامین سرمایه ملت): ۵۰۰ ریال (واریز به حساب سحامی یا از ۱۵ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)
 
"ددام" (داروسازی داملران): ۱۴۲ ریال (از ۲۰ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

"زپارس" (کشت و دامپروری پارس): ۱۰۰۰ ریال (از ۱ آبان ۹۹ بانک هنوز اعلام نشده)

"جم پیلن" (پلی پروپیلن جم): ۱۴۶۵ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

"کلوند" (کاشی الوند): ۷۷۰ ریال

"اتکای" (بیمه اتکایی): ۱۵۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

"کفرا" (فراورده‌های نسوز): ۱۸۷۳ ریال (از ۱۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک رفاه)

"ولملت" (واسپاری ملت): ۳۰۰ ریال (از مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)

"غگیلا" (پگاه گیلان): ۳۲۶ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

"زفکا" (زراعت و دامپروری فکا): ۲۴۲۸ ریال (از ۱۵ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک تجارت)

"ارفع" (فولاد ارفع): ۵۰۰ ریال (از ۱۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک سپه)

"غمینو" (صنایع غذائی مینو شرق): ۹۰ ریال (از مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک صادرات)

"شدوص" (دوده صنعتی پارس): ۷۱۰ ریال (از آبان ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)

"وامید" (سرمایه گذاری امید): ۵۰۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک سپه)

"غشوکو" (شوکوپارس):۱۲۰ ریال (از ۱ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک صادرات

"سیمرغ" (سیمرغ): ۱۲۴ ریال (از ۱ دی ۹۹ با مراجعه به شعب بانک کشاورزی)

"زگلدشت" (کشت و دام گلدشت):۱۷۲۰ ریال (از ۱۵ مهر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)
 
"رتاپ" (تجارت الکترونیک پارسیان): ۲۶۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک پارسیان)
 
"ددانا" (داروسازی دانا): ۲۷۵۰ ریال (از دی ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)
 
"غشاذر" (پگاه آذربایجان غربی):۱۴ ریال (از مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)
 
"غپاذر" (پگاه آذربایجان شرقی):۴۵۰ ریال (از تیر ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)
 
"کاذر" (فراورده‌های نسوز آذر):۳۵۰ ریال (از ۱۵ مرداد ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)
 
"غگلپا" (پگاه گلپایگان):۱۲۹۰ ریال (از ۱ تیر ۹۹ با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
 
"غشان" (پگاه خراسان):۶۳۰ ریال (از ۱ مرداد ۹۹ واریز به شماره حساب اعلامی)
 
"غگلستا" (پگاه گلستان): ۴۰۰ ریال (از ۱ شهریور ۹۹ با مراجعه به شعب بانک ملت)


ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
این پراکندگی در پرداخت باعث می شود خیلی از سهامداران جز قید مراجعه به بانک را بزنند.سازمان بورس باید ایجاد یک سیستم یکپارچه پرداخت را در دستور کار قرار دهد تا از این آشفتگی ها و ضرر و زیان سهامداران خرد جلوگیری شود.واقعا جای سیستم یکپارچه مالی خالیست .عده ای از این بهم ریختگی سودمی برند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
واقعا یک چیزی مسخره این کار بورس
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
ساوه داره اذیت میکنه. یکی نیست پیگیری کنه اینها دارن کاری میکنن که از سودش منصرف شیم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
سود جم برای خیلیا واریز کردن برای من واریز نکردن به بانکم مراجعه کردم هنوز واریز نشده
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
واقعا افتضاح.اخه این چه پرداختیه که برای چندر غاز باید صدجا بریم.شما که امار جد و اباد همه رو دارید برای چی هی پاس کاری میکنید. مال ....خورهای .
حمزه
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
........ شما که کل زندگیه منو بردین این 100هزار سودم روش کرم بشه بیفته به جون خانوادتون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
آخه این چه کاریه ؟ وقتی شماره حساب ما و همه مشخصات ما تو بورس گرفتید خب همونجا بفرستید برامون دیگه ؟ مگه مرض دارید؟ یا میخواهید میردم رو از دریافت سود منصرف کنید ؟ به هر طریقی که شده دست میکنید تو جیب مردم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
سلام کی وبرده بودن سازمان بورسیها پایان ندارد اینبردگان خزانهداریامریکا وبذترازداعشیها اول میخواستند بورس محل امن واختصاصی وخصوصیبرای عذهایباشذ . متخصص که هرکاری خواستند انجام دهند بعد سر سود سالیانه سهامداران طرح سجام واحراز هویت گذاشتنذ کهاساسا ذروغ انحراف و ی مطلق هست انجام دادهاند ببینید مردم یک کار ساده را یک عده به اسم دکترومهندس ومتخصص چنان می پیچانند وانحراف به وجود میاورند که ادم یاد شمریان کربلا میافتد اخر وقتی کسیوارد بورس میشود حساب کارکزاری دارد وحساب بانکی سود سهامراهم به همین حساب کارکزازی سهامدار جرا واریز نمیکنند مثل ادم حلالزاده وحلالخور علنبلن یک عده میخواهند حرام خواری و کی خودشانرانشان دهند حالا مامردم با جنین اشخاصی جهرفتاری باید انجام دهیم کهدرخور این مفسدان وعفریتها وبدتر از ابلیس انجام دهیم حتما باید بارفتار ناسند وجهنمی وکردار بدترازخودشان بااها رفتار کنیم تا ادم شوند جواب سلام علیک السلام هست حالا خوب باشند علیک خوب وبد باشند علیک بد
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"ساذری" در مجمع سود نداد

مجمع عمومی شرکت آذریت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برگزار شد.
مجمع

مجمع "ولراز" هیچ سودی نداشت

مجمع عمومی شرکت لیزینگ رازی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ برگزار شد.
زنگ مجمع

زنگ مجمع "کحافظ" به صدا درآمد

مجمع عمومی فوق العاده شرکت کاشی و سرامیک حافظ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ برگزار می‌شود.

"پاکشو" در مجمع ۲۰۰ ریال تقسیم کرد

مجمع عمومی شرکت گروه صنعتی پاکشو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: