کد خبر : ۲۳۴۶۸۵
نگاهی به گزارش عملکرد فصل پاییز شرکت‌های رایانه و ارتباطات؛
۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۷
در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های برتر حوزه رایانه و ارتباطات که عمدتا شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات PSP هستند می‌پردازیم.

شرکت های رایانه ای

 

به گزارش گرو تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های برتر حوزه رایانه و ارتباطات که عمدتا شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات PSP هستند می‌پردازیم. سود سه فصل گذشته این شرکت‌ها به تفکیک ارائه شده و با هم مقایسه شده و نسبت قیمت به سود این شرکت‌ها نیز با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال ارائه شده است.

اکثر شرکت‌های این حوزه با نسبت‌های قیمت به سود بالایی مواجه هستند و برخی شرکت‌ها نیز بخش مهمی از سود خالص خود را از محل درآمد‌های غیرعملیاتی به دست آورده اند. این گزارش به بررسی عملکرد مالی ۸ شرکت این حوزه پرداخته است.

۱- شرکت به پرداخت ملت

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

شرکت به‌پرداخت ملت که نخستین رتبه را در بازار شرکت‌های حوزه PSP به خود اختصاص داده در دوره ۹‌ماهه سال جاری درآمد عملیاتی ۱۹.۸۵۱ میلیارد ریالی را محقق کرده که ۳۴ درصد بیشتر از مدت مشابه ال گذشته است.

به این ترتیب سود خالص محقق شده ۹‌ماهه سال جاری معادل ۳.۱۱۸ میلیارد ریال محقق شده که ۴۶‌درصد بیشتر از سال گذشته است.

حاشیه سود عملیاتی دوره ۹‌ماهه سال جاری نیز ۲۰.۴ درصد است. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در فصل زمستان معادل ۱۱.۴ واحد است.

۲- شرکت آسان پرداخت پرشین

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت آسان پرداخت پرشین در دوره ۹‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری سود خالص یک هزار و ۸۲۸ میلیارد ریالی را محقق کرده که ۱۶‌درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. مهمترین نکته در صورت سود و زیان شرکت افت سنگین ۴۴ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

کاهش پرداخت اجاره بانک‌ها بابت دستگاه‌های پوز را می‌توان دلیل اصلی افت سود عملیاتی شرکت بر شمرد.

با این حال، کسب سود‌های غیرعملیاتی از محل خرید و فروش سهام میزان افت سودآوری شرکت در دوره ۹‌ماهه را به ۱۵‌درصد محدود کرده است.

به این ترتیب و در صورت عدم تکرار سود غیرعملیاتی از محل خرید و فروش سهام، انتظار افت بیشتر سودآوری شرکت وجود خواهد داشت. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به ۲۱.۷ واحد می‌رسد که نسبت بسیار بالای محسوب می‌شود.

۳- کارت اعتباری ایران کیش

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

 

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره ۹‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری سود خالص ۹۹۱ میلیارد ریالی را محقق کرده که ۲۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و درآمد‌های عملیاتی شرکت در این دوره به ۴‌هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسیده که ۱۹‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ است.

سود خالص محقق شده در فصل پاییز نسبت به تابستان کاهش ۲۹‌درصدی را داشته است. نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به رقم حبابی ۴۷ واحد خواهد رسید که هیچ تناسبی با نسبت قیمت به سودآوری معقول در سطح بازار سرمایه ندارد.

۴- تجارت الکترونیک پارسیان

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دوره ۹‌ماهه سال جاری موفق به کسب سود خالص ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریالی شده که این سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی داشته است.

درآمد‌های عملیاتی محقق شده شرکت در این دوره به ۱۵‌هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال رسیده که ۱۱۴‌درصد بیشتر از سال گذشته است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در این دوره به ۱۶‌درصد رسیده و این نسبت در سال گذشته ۱۹.۴ درصد بوده است.

سود خالص محقق شده در فصل پاییز ۳۱ درصد کمتر از فصل تابستان بوده و نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض کسب سود فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به ۱۴.۱ واحد رسیده است.

۵- خدمات انفورماتیک

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت خدمات انفورماتیک در دوره ۹‌ماهه منتهی به پایان آذرماه سال جاری موفق به کسب سود خالص ۶‌هزار و ۵۵۸ میلیارد ریالی شده که این سود برخلاف انتظار سهامداران این شرکت نه تنها افزایشی نبوده بلکه با کاهش ۷‌درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

همچنین سود خالص فصل پاییز نسبت به تابستان با کاهش ۱۸‌درصدی همراه بوده است.

سود عملیاتی پاییز نیز کاهش ۱۶‌درصدی را نسبت به تابستان نشان می‌دهد. جمع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت در دوره ۹‌ماهه سال جاری به ۱۵‌هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال رسیده که بیش از ۷۸ درصد از کل درآمد‌های این شرکت از محل کارمزد تراکنش‌های شبکه شتاب بوده است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت به ۴۲ درصد رسیده و این در حالی است که این نسبت مالی در دوره مشابه سال گذشته معادل ۵۱.۲ درصد بوده است.

نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به ۲۶.۵ واحد می‌رسد.

۶- داده گستر عصر نوین

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین در دوره ۹‌ماهه سال جاری به سود خالص ۵‌هزار و ۷۶۸ میلیارد ریالی رسیده که رشد محسوس و سنگین ۴۲۴ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. با این حال، سود خالص دوره سه ماهه سوم سال جاری نسبت به فصل تابستان کاهش ۱۶‌درصدی را داشته است.

جمع کل درآمد‌های عملیاتی در دوره ۹‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه به ۱۲‌هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال رسیده که افزایش ۲۴۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. حاشیه سود عملیاتی شرکت رشد خوبی را داشته و با افزایش بیش از ۱۵ واحد به ۵۴.۱ درصد رسیده که نسبت قیمت به سود شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به ۱۴ واحد می‌رسد.

۷- آتیه داده پرداز

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، سود خالص شرکت آتیه داده‌پرداز در دوره ۹‌ماهه منتهی به پایان آذر‌ماه سال جاری به رقم ۱.۸۵۹ میلیارد ریال رسیده که ۳۰۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که بخش مهمی از سود خالص شرکت ناشی از سود خرید و فروش سهام بوده و به صورت غیرعملیاتی محقق شده و انتظار تکرار آن برای سال آینده وجود نخواهد داشت.


از کل ۱۹۱ میلیارد تومان سود عملیاتی دوره ۹‌ماهه مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان آن بابت سود خرید و فروش سهام بوده و بر اساس استاندارد‌های حسابداری این سود می‌بایست در بخش غیرعملیاتی شناسایی می‌شد.

سود عملیاتی شرکت در فصل پاییز افت ۳۶‌درصدی را نسبت به تابستان نشان می‌دهد که نسبت قیمت به سودآوری شرکت با فرض تحقق سود خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال معادل ۱۰.۸ واحد خواهد بود.

۸- توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

گزارش شرکت های رایانه و ارتباطات

به گزارش گروه تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در دوره ۹‌ماهه سال جاری سود خالص ۹۷ میلیارد ریالی را محقق کرده و این سودآوری هیچ تناسبی با ارزش ۷.۳۰۰ میلیارد ریالی حال حاضر سهام شرکت ندارد.
حبابی بودن قیمت سهام شرکت با در نظر گرفتن این نکته که در سه ماهه سوم سال جاری زیان خالص ۲۱.۶‌میلیارد ریالی را محقق کرده، بیشتر مشخص می‌شود.

درآمد‌های عملیاتی شرکت در دوره ۹‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۲‌درصدی داشته و به رقم ۶۱۴‌میلیارد ریال رسیده است.

نسبت قیمت به درآمد شرکت با فرض کسب زیان خالص مشابه فصل پاییز در سه ماهه پایانی سال به رقم عجیب و سوپرحبابی ۱۰۱ واحد می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

سود غیرعملیاتی ناشی از معاملات سهام، عامل اصلی رشد سودآوری "مفاخر"

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

" زشگزا " در مسیر پرداخت سود قرار می گیرد

شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد به سهامداران سود پرداخت می کند.
آغاز پرداخت سود

آغاز پرداخت سود "وتعاون" از مهرماه

شرکت بیمه تعاون از زمان پرداخت سود به سهامداران خبر داد.

" فاذر " مجددا به مجمع می رود

مجمع عمومی شرکت صنایع آذرآب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ برگزار می‌شود.
مجمع

مجمع "صبا " ۱۹۳ تومان تقسیم کرد

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ برگزار شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: