بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳
قیمت جهانی هر انس طلا از مرز ۳ هزار دلار تا انتهای سال جاری عبور خواهد کرد!
تحلیل گران گلدمن ساکس باور دارند کھ این فلز زرد رنگ بھ سقف قیمت خود نرسیده و تا انتھای سال جاری گمان میرود از مرز ۳.۰۰۰ دلار عبور خواھد کرد.
کد خبر : ۲۸۰۴۰۸

به گزارش بورس‌نیوز به نقل از Investing، در سال ۲۰۲۴ شاھد افزایش ناگھانی و بی سابقه قیمت طلا خواهیم بود. قیمت طلا از ۲.۴۰۰ دلار به ازای ھر اونس عبور کرد و دلیل این مسئله افزایش تقاضا و مسائل و ابھامات جغرافیایی سیاسی اعلام شده است.
تحلیل گران گلدمن ساکس باور دارند که این فلز زرد رنگ به سقف قیمت خود نرسیده و تا انتھای سال جاری گمان میرود از مرز ۳.۰۰۰ دلار عبور خواھد کرد.


یکی از محرک ھای افزایش قیمت، افزایش تقاضا از سوی بانک ھای جھانی و خانواده ھای آسیایی عنوان شده


در چین چالش ھای پس از پاندمی ویروس کرونا و کاھش قیمت ارز ملی، که در سال گذشته در مقابل دلار ۵ درصد بوده، طلا را برای خریداران چینی پر ھزینه کرده است.
علیرغم این مسئله خریداران چینی و بانک خلق چین( PBOC) مشتاقانه به خرید طلا علاقه دارند.
در ۱۷ ماه گذشته بانک خلق چین ذخایر طلای خود را افزایش داده و شاھد رشد ۱۶ درصدی دارایی خود بوده است. به گزارش شورای جھانی طلا، بانک خلق چین در ماه مارچ ۱۶۰ ھزار اونس به ذخایر طلای خود افزوده است.
به طور مشابه کشور ھای ترکیه، ھند، قزاقستان و برخی از کشور ھای اروپای شرقی از خریداران فعال طلا بوده اند.


این تجمیع سرمایه، بازتاب دھنده تمایل بانک ھای مرکزی به تنوع بخشیدن به ذخایر ان ھاست وھمزمان نشان دھنده کاھش وابستگی به دلار آمریکاست.
قیمت طلا شاھد نزول قابل توجھی در انتھای ماه آپریل بود، اما در این ھفته پس از اشاره بانک مرکزی امریکا به کاھش سود بانکی در اینده نزدیک، وضعیت صعودی را پیش گرفت.
در اخرین نشست روز چھارشنبه، بانک مرکزی امریکا، ھمانطور که پیش بینی می‌شد موضع خود در خصوص نرخ سود بانکی را حفظ نمود، سیاست گذاری ھای کنونی ھم راستا و ھم سوی گزارش ھای اقتصادی رسمی و غیر رسمی پیشین خواھند بود.
که احتمالا منجر به کاھش نرخ استقراض / ھزینه بھره میشود.

اشتراک گذاری :
اخبار مرتبط
ارسال نظر