تعداد بازدید : ۱۳۶
کد خبر : ۶۵
۰۴ خرداد ۱۳۸۴ - ۰۰:۱۷

كاهش 1200ميليارد ريالي درآمد بانك ها

كاهش نرخ سود بانكي مبني بر 16 درصد سالانه يك هزار و 200 ميليارد ريال از درآمد بانك ها مي كاهد. ابوالفضل اكرمي، رييس دايره پولي و بانكي اداره بررسي اقتصادي بانك مركزي، در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت: كاهش نرخ هاي سود بانكي و در نهايت مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر 16 درصدي بودن نرخ سود بانكي وظيفه اي بود كه در چارچوب ماده 10 قانون برنامه سوم و چهارم بانك مركزي موظف به اجراي آن بوده ايم كه براساس اين بند نرخ هاي سود سهميه بندي نخواهد شد و طي برنامه چهارم با تعيين منطقي نرخ هاي سود دولت از طريق يارانه ها از بخش ها حمايت مي كند.وي، يكسان سازي نرخ سود را وظيفه اي به حكم قانون دانست و افزود: دامنه نرخ سود بانكي از 13/5 تا 21 با ميانگين موزون 6/16 درصد بوده كه با سياست پولي و مالي اين عدد تبديل به 16 درصد شده كه با كاهش 6 دهمي واحد نرخ ها از نقطه نظر بانك مركزي و سيستم بانكي نرخ سود بانكي كاهش يافته است.اكرمي، با بيان مطلب فوق تصريح كرد: با اعمال اين سياست نرخ سود سپرده 1ها دچار تغيير نخواهد شد و بين 7 تا 17 درصد باقي مي ماند.

بنابراين، اعمال سياست كاهش نرخ سود بانكي از نظر بانك مركزي سياستي در راستاي كاهش نرخ تلقي مي شود.وي، با بيان اين كاهش 6 دهمي نرخ ها از نقطه نظر بانك مركزي و سيستم بانكي، كاهش نرخ سود بانكي تلقي مي شود، گفت: با اعمال اين سياست نرخ سود سپرده ها دچار تغيير نخواهد شد و بين 7 تا 17 درصد باقي مي ماند. بنابراين، اعمال سياست كاهش نرخ سود بانكي از نظر بانك مركزي سياستي در راستاي كاهش نرخ تلقي مي شود.وي، با بيان اين كه كاهش 6 دهمي نرخ ها منجر به وارد آمدن سالانه يك هزار و 200 ميليارد ريال ضرر به بانك ها مي شود، اظهار داشت: اعمال سياست كاهش نرخ سود بانكي فشاري را به بانك ها وارد مي آورد كه اگر بانك ها از ميزان هزينه هايشان بكاهند و مديريت در بهينه كردن هزينه ها اعمال شود و از سويي بانك مركزي از ابرازهاي لازم استفاده كند، بانك ها به شكل محسوس متضرر نخواهند شد. رييس دايره پولي و بانكي اداره بررسي اقتصادي بانك مركزي، با اشاره به در نظر گرفتن رقمي از سوي دولت به عنوان يارانه نرخ سود، عنوان كرد: از آنجايي كه دولت در بودجه رقمي را به عنوان يارانه نرخ سود در نظر گرفته، بنابراين كاهش نرخ ها در بخش هايي نظير كشاورزي كه قبلا 5/13 درصد بوده با پرداخت يارانه توسط دولت نه تنها نرخ ها افزايش نداشته، بلكه كاهش يافته و از سويي هيچ گونه فشاري متوجه بخش هاي توليدي نخواهد شد، چرا كه يارانه اين بخش ها ديده شده و دولت موظف به پرداخت يارانه به اين بخش ها شده است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: