سهامداران
با اطلاعیه شرکت بورس انری ایران؛

سهامداران "انرژی" در جریان باشند

شرکت بورس انرژی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از پرداخت سود سنواتی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷) از طریق سامانه سجام خبر داد.