رونمايي از «واحد كنترل الكترونيك خودرو»
در اختتاميه گردهمايي فن‌آورانه استارت‌آپ‌هاي صنعت خودرو صورت گرفت:

رونمايي از «واحد كنترل الكترونيك خودرو»

واحد كنترل الكترونيك خودرو (ECU) كه از نيازهاي مهم تولید در صنعت خودرو كشور است و توسط متخصصان و مهندسان توانمند ايران خودرو به مرحله توليد نمونه رسيده رونمایی شد.
آخرین اخبار