برچسب ها
برچسب: سفار
"سهگمت" "سنیر" "ساروم" "سبهان" "سکرما" "سفانو" "سیدکو" "سفارس" "سفار" "سیلام"...
کد خبر: ۲۱۹۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


"سبجنو" "سقاین" "سغرب" "سخوز" " سفار" "سمازن" "سهرمز" "سدور" "سفارس"...
کد خبر: ۲۱۸۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


کد خبر: ۲۱۷۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


کد خبر: ۲۱۷۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


۱.۱۶۲ میلیارد ریال درآمد در سال گذشته کسب شد؛
کد خبر: ۲۱۵۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


کد خبر: ۲۱۵۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


"سفار" "سغرب" "سکرما" "ساراب" "سمازن" و "سفانو"...
کد خبر: ۲۱۳۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


"سخوز" "سرود" "ساربیل" "سفار" "ساراب" "سنیر" و "سدشت"...
کد خبر: ۲۱۳۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


"سفار" "سصفها" "سهرمز" "سرود" "سبهان" "ساربیل" و "سیلام"...
کد خبر: ۲۱۱۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


کد خبر: ۲۱۰۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


"سدشت" "ستران" "سبزوا" "سبجنو" "سبهان" "سکرد" "سفار" "سنیر" و "سخزر"...
کد خبر: ۲۱۰۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


"ساربیل" "سبزوا" "سنیر" "سفار" و "سفانو"...
کد خبر: ۲۰۹۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


کد خبر: ۲۰۸۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


بازاری بی پایه برای کسب سود؛
سفار» ایستاده که ۱۳۶۱ درصد بازدهی عاید همراهان و سهامداران...
کد خبر: ۲۰۷۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


صف خرید بازار "پاسا" "فجر" "قهکمت" "دامین" "بورس" "حکشتی" "سفارس"... "لخزر" "حفاری" "ستران" "سفار" "غشهد" "سپاها" "سدشت" "غپینو" "بکام" "سخزر"...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


"ساربیل" "سیدکو" "سدور" "سخاش" "سفارس" "سبزوا" "سشمال" "سشمالح" "ساروم" "سفار"...
کد خبر: ۲۰۷۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


خوب‌ها و بد‌های هفته معرفی شدند؛
مقابل باز هم سفار در قعر ایستاد و حاضر به...
جایگاه سوم ایستاد در آن سوی معاملات سهامداران "سفار" در...
کد خبر: ۲۰۶۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


کد خبر: ۲۰۶۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


کد خبر: ۲۰۶۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


کد خبر: ۲۰۶۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


شاخص باردیگر میلیونر شد
شاخص کل بورس تهران مجددا" بعد از افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی به ابرکانال یک میلیون واحدی بازگشت.