برچسب ها
برچسب: نوسان قیمت
کد خبر: ۲۰۷۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


کد خبر: ۲۰۷۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام به... و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان... قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۷۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک...
کد خبر: ۲۰۷۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


کد خبر: ۲۰۷۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان... قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۷۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۶۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله...
کد خبر: ۲۰۶۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۶۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد...
کد خبر: ۲۰۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی...
کد خبر: ۲۰۶۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۶۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی...
کد خبر: ۲۰۶۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد ...
کد خبر: ۲۰۶۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸