برچسب ها
برچسب: پلمپ دفاتر قانونی
پرونده مالیاتی و پلمپ دفاتر تجاری صورت می گیرد در... نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به... ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و... جهت عدم فعالیت شرکت تصمیم دفاتر مالی و اظهارنامه عدم...
کد خبر: ۲۲۴۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴