کد خبر : ۱۸۴۸۳۹
در دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان؛
۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۹
در دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران نمونه جوان؛زر ماکارون، لوح و تندیس یادبود دریافت کرددر دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، از مهدی دارابی، مدیر اجرایی گروه صنعتی زرماکارون به عنوان مدیر نمونه جوان، تجلیل و لوح و تندیس یادبود اهدا شد.