تعداد بازدید : ۳۱۷۷
کد خبر : ۲۳۴۷۳۷
۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۴
سهامداران پلی اکریل طی نامه‌ای از مدیرعامل فرابورس خواهان تجدیدنظر در تصمیم کمیته درج فرابورس در ارتباط با انتقال شرکت پلی اکریل ایران به بازار نارنجی شدند.

تجدیدنظر در انتقال شرکت پلی اکریل ایران به بازار نارنجی

به گزارش بورس نیوز،سهامداران پلی اکریل ایران طی نامه ای از مدیرعامل فرابورس خواهان تجدیدنظر در تصمیم کمیته درج فرابورس در ارتباط با انتقال شرکت پلی اکریل ایران به بازار نارنجی شدند.

جناب آقای هامونی
مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران

با سلام
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۱۰/۱۳۹۹/۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ عضو محترم هیأت مدیره منتخب و سرپرست شرکت پلی اکریل ایران مبنی بر تجدید نظر در تصمیم کمیته درج فرابورس در ارتباط با انتقال به بازار نارنجی به استحضار می‌رساند اینجانبان به عنوان سهامدار این شرکت و حامی صنعت نساجی نیز ضمن اعتراض به تصمیم کمیته درج که بر اساس اطلاعیه ۲۴۵۷/ش/۹۹ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ اعلام گردیده است، بدینوسیله درخواست تجدید نظر در تصمیم فوق‌الذکر را به شرح زیر تقدیم می‌نماییم.

الف) همانطور که مستحضر می‌باشید کارخانه‌های شرکت پلی اکریل ایران از سال ۱۳۹۵ تحت اداره و نظارت هیأت حمایت از صنایع قرار گرفته‌اند و از آن سال هیأت مدیره‌های وقت ضمن آنکه مطابق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول امور سهام و شرکت شناخته می‌شوند، اما در عمل فاقد کنترل موثر بر امور شرکت از جمله تولید، فروش، نرخ‌گذاری محصولات و در نتیجه گزارشات مالی شرکت هستند که این موضوع پس از استقرار هیأت مدیره موقت ثبت‌شده در ۲۹ تیرماه سال جاری به آن سازمان محترم به صورت مکتوب بار‌ها اعلام و به این موضوع نیز اشاره شده که متأسفانه قوانین جاری پیش‌بینی در خصوص نحوه تعامل و پاسخگویی هیأت مدیره و هیأت اجرایی حمایت از صنایع را به ویژه با توجه به مسئولیت‌های بورسی هیأت مدیره ننموده است.

لازم به ذکر است اخیراً سهامداران و حامیان صنعت نساجی با شرکت در یک کارزار آنلاین به آدرس https://www.karzar.net/polyacryl با ثبت بیش از ۱۰هزار امضای آنلاین خروج هیأت حمایت از صنایع و انجام حسابرسی ویژه را طی نامه رسمی به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم نموده‌اند.

ب) متأسفانه در تصمیم انتقال نماد شرکت پلی اکریل به بازار نارنجی، فرابورس یک نگاه صرفاً شکلی به اجرای قوانین داشته در حالی که این شرکت به همراه شرکت زیرمجموعه‌اش تنها شرکت‌هایی در بین تمام نماد‌های بورسی و فرابورسی بازار سرمایه هستند که تحت شمول قانون حمایت از صنایع می‌باشند و البته آن سازمان محترم نیز کاملاً به نقص قوانین در خصوص تفکیک و تعیین تکلیف مسئولیت‌های قانونی هیأت مدیره با توجه به عدم وجود کنترل مؤثر، اشراف کامل داشته و لذا انتظار می‌رفت و می‌رود که در راستای صیانت از منافع سهامداران، فرابورس با هیأت مدیره منتخب که در این راستا در تلاش بوده و اصل احترام به حقوق سهامداران را از طریق شفاف‌سازی‌های مکرر از طریق سامانه کدال تاکنون رعایت نموده است، همکاری و نه آنکه از خود رفع مسئولیت نموده و مدعی رعایت یکسان قوانین برای تمام شرکت‌های فرابورسی گردد.

شایان توجه است که شرکت پلی اکریل ایران طی ماه‌های اول سال ۱۳۹۹ به علت قرار نظارت قضائی برای تعدادی از اعضای هیات مدیره از لحاظ مدیریتی دچار مشکل شده و تا ۲۷ خردادماه نیز توکن در اختیار هیأت مدیره سابق بوده و از ۲۷ خرداد تا تقریباً اواسط مردادماه نیز به جهت تعیین تکلیف مدیریتی و دریافت توکن توسط مدیرعامل هیأت مدیره موقت نماد بسته بوده است.

بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به فوریت مورد بررسی مجدد آن سازمان محترم با توجه به شرایط خاص و قانونی شرکت پلی اکریل قرار گرفته و ضمن اعطای مهلت به هیأت مدیره منتخب، تصمیم انتقال نماد شرکت پلی اکریل ایران به هر نحو که امکان‌پذیر است مورد تجدید نظر قرار گیرد.

علی زارع
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
جناب آقای هامونی
مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
با سلام
احترما پیرو نامه شماره  ۱۱۰/۱۳۹۹/۲۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ عضو محترم هیات مدیره منتخب و سرپرست مبنی بر تجدید نظر در تصمیم کمیته درج فرابورس در ارتباط با انتقال به بازار نارنجی به استحضار می رساند؛

اینجانب سهامدار شرکت پلی اکریل ایران نیز ضمن اعتراض به تصمیم کمیته درج، بدینوسیله درخواست تجدید نظر در تصمیم فوق الذکر را به شرح زیر تقدیم می نمایم ؛

الف ) همانطور که مستحضر می باشید کارخانه های شرکت پلی اکریل ایران از سال 1395 تحت اداره و نظارت هیات حمایت ازصنایع قرار گرفته اند و از آن سال هیات مدیره های وقت ضمن آنکه مطابق قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادارمسئول امور سهام و شرکت شناخته می شوند، اما در عمل فاقد کنترل موثر بر امور شرکت از جمله تولید، فروش ، نرخ گذاری محصولات و در نتیجه گزارشات مالی شرکت هستند که این موضوع پس از استقرار هیات مدیره موقت در ۲۹ تیر ماه سال جاری به آن سازمان محترم به صورت مکتوب اعلام و به این موضوع نیز اشاره گردیده که متاسفانه قوانین جاری پیش بینی در خصوص نحوه تعامل و پاسخگویی هیات مدیره و هیات اجرایی حمایت از صنایع را بویژه با توجه به مسئولیتهای بورسی هیات مدیره ننموده است.

لازم به ذکر است اخیرا سهامداران و حامیان صنعت نساجی با شرکت در یک کارزار آنلاین به آدرس https://www.karzar.net/polyacryl با  انجام بیش از 10000 امضای آنلاین خروج هیات حمایت از صنایع و انجام حسابرسی ویژه را طی نامه رسمی به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم نموده اند .  

ب ) متاسفانه در تصمیم انتقال نماد شرکت پلی اکریل به بازار نارنجی، فرابورس یک نگاه صرفا شکلی به اجرای قوانین داشته در حالی که این شرکت به همراه شرکت زیرمجموعه اش تنها شرکتهایی در بین تمام نمادهای بورسی و فرابورسی بازار سرمایه هستند که تحت شمول قانون حمایت از صنایع می باشند و البته آن سازمان محترم نیز کاملا به نقص قوانین در خصوص تفکیک و تعیین تکلیف مسئولیتهای قانونی هیات مدیره
با توجه به عدم وجود کنترل موثر، با آن سازمان محترم اشراف کامل داشته و لذا انتظار می رفت و می رود که در راستای صیانت از منافع سهامداران، فرابورس با هیات مدیره منتخب که در این راستا در تلاش بوده و اصل احترام به حقوق سهامداران را از طریق شفاف سازیهای مکرر از طریق سامانه کدال تاکنون رعایت نموده است، همکاری و نه آنکه از خود رفع مسئولیت نموده و مدعی رعایت یکسان قوانین برای تمام شرکتهای فرابورسی گردد.
شایان توجه است که شرکت پلی اکریل ایران طی ماههای اول سال ۱۳۹۹ به علت قرار نظارت قضایی برای تعدادی از اعضای هیات مدیره از لحاظ مدیریتی دچار مشکل شده و تا ۲۷ خرداد ماه نیز توکن در اختیار هیات مدیره متخلف بوده و از ۲۷ خرداد تا تقریبا اواسط مرداد ماه نیز نماد به جهت تعیین تکلیف مدیریتی و دریافت توکن توسط مدیرعامل هیات مدیره موقت نماد بسته بوده است.

بنا به مراتب خواهشمنداست موضوع به فوریت مورد بررسی مجدد آن سازمان محترم با توجه به شرایط خاص و قانونی شرکت پلی اکریل قرار گرفته و ضمن اعطای مهلت به هیات مدیره منتخب، تصمیم انتقال نماد شرکت پلی اکریل ایران به هر نحو که امکان پذیر است مورد تجدید نظر قرار گیرد.
   
 
الناز محمدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
درخواست تجدیدنظر بخاطرانتقال شپلی به بازارنارنجی
سعید شاهی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
جناب دکتر هامونی شرکت تحت کنترل هیات اجرایی وزارت صمت قرار دارد،بعد ما سهام داران چرا باید تنبیه شویم!!!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
بازنگری.سهامداران به اندازه کافی متضرر شدن بیش از این با مردم بازی نکنید
کامیار اسکندری
Canada
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
سلام جناب هامونی به خواست خدا شرکت از ضرر در آمده و کمک به چرخه تولید و تولید ملی آغار کرده حال در گذشته عده ای مثل هیات اجرایی و عدم لیاقت هیت مدیره سابق ما که نباید چوب بی خردی و طمایی آنها بخوریم حال ازشما خواهشمندیم تجدید نظر بفرمائید با توجه ادله های موجود فکری کن خدا پسندانه خیر اوساتی از خود بجا بگذارید ممنون
کامیار اسکندری
Canada
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
سلام جناب هامونی به خواست خدا شرکت از ضرر در آمده و کمک به چرخه تولید و تولید ملی آغار کرده حال در گذشته عده ای مثل هیات اجرایی و عدم لیاقت هیت مدیره سابق ما که نباید چوب بی خردی و طمایی آنها بخوریم حال ازشما خواهشمندیم تجدید نظر بفرمائید با توجه ادله های موجود فکری کن خدا پسندانه خیر اوساتی از خود بجا بگذارید ممنون
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
لطفا در تصمیم تجدیدنظر کنید . به سهامداران مظلوم شپلی رحم کنید.
جواد طالبی
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
سلام جناب هامونی به جهت انتقال شرکت پلی اکریل به پایه نارنجی اگر امکان هست واجحاف نشدن حق سهامداران خرد از انقال سهام تجدید نظر فرمایید چون بیشترین اسیب رو سهامداران از بی عرضگی مسئولان شرکت میبینند سلامت باشید
سهامدار خرد ضرر دیده
ناشناس
Germany
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
انتقال نماد شپلی به بازار نارنجی عادلانه نیست.لطفا تجدید نظر کنید
مسعود تهرانی
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
جناب هامونی شرکت پلی اکریل ایران مادر صنعت نساجی در دوره تغییرات مالکیتی و مدیریتی قرار دارد.لطفا مصلحت اندیشی فرمائید چون خلا قوانین کمیته درج در این شرایط به وضوح پیداست.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
با سلام
انتقال شرکت پلی اکریل ایران به بازار نارنجی حقیقتا ظلم در حق سهامداران آن است چرا که شرکت در طی چهار سال گذشته تاکنون به طور کامل در اختیار هیئت اجرایی منصوب وزارت صمت بوده و کلیه عملیات تولید و فروش و درآمدهای شرکت تحت سلطه کامل هیئت مذکور بوده و هست. لذا هرگونه کم کاری، سهل انگاری و قصور در امور مربوط به این شرکت چه عمدی و چه سهوی از ناحیه هیئت اجرایی بوده و میباشد و اتفاقا سهامداران مظلوم این شرکت طی سنوات گذشته به دلیل بی کفایتی و بی لیاقتی و کم کاری سوال برانگیز هیئت اجرایی و هیئت مدیره سابق، لطمه ها و صدمه های زیادی متحمل شده اند.
حال با توجه به اینکه هیئت مدیره منتخب جدید به تازگی در مجمع سوم دیماه انتخاب گردیده اند و با توجه به شرایط خاص و ویژه این شرکت به لحاظ مدیریتی و پیگیریهای قضایی و نیز عنایت به اینکه شرکت اخیرا با افزایش چشمگیر تولید و فروش به سودسازی نیز رسیده است شایسته است به جهت حمایت از تولید ملی و حمایت از قطب نساجی ایران و خاورمیانه در سال جهش تولید در انتقال پلی اکریل به بازار نارنجی بازنگری و تجدیدنظر صورت پذیرد.
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
گزارش مجامع

"ولپارس" در مسیر پرداخت سود

شرکت لیزینگ پارسیان زمان پرداخت سود به سهامداران را مشخص کرد.
سهامداران

سهامداران "ثپردیس" در جریان باشند

شرکت سرمایه گذاری پردیس زمانبندی پرداخت سود را مشخص کرد.

"وسدید" در مجمع به سرمایه رسید

شرکت گروه صنعتی سدید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.

"وشهر" به مجمع می‌رود

مجمع عمومی بانک شهر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ برگزار می شود.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: