رشد چشمگیر ۱۰.۷ درصدی پلی پروپیلن
رشد ۱۱ درصدی نرخ فروش این پتروشیمی در جاده شازند ثبت شد؛

رشد چشمگیر ۱۰.۷ درصدی پلی پروپیلن "شاراک"

۱.۰۰۰ تن از پلی اتیلن سبک پروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۷ اسفند ماه بدون تغییر همراه بود.