بازگشت درآمدهای
نقش صادرات در درآمد‌زایی‌ها پیدا شد؛

بازگشت درآمدهای "شسپا" به روند صعودی

بیشترین میزان درآمد نفت سپاهان در پنجمین ماه از سال مالی جاری در اختیار «روغن‌پایه (صادراتی)» با ۴ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال بود.
حجم معامله ۱۰۰ تنی گوگرد گرانوله
پالایش نفت بندرعباس ۱.۰۰۰ تن گوگرد گرانوله در بورس کالا عرضه کرد؛

حجم معامله ۱۰۰ تنی گوگرد گرانوله "شبندر"

این شرکت پالایشی در هفته گذشته یک هزار تن از محصول گوگرد گرانوله را در بورس کالا مورد معامله قرار داده بود که تقاضایی نداشت.
تمام لوب کات سنگین
پالایش نفت تهران ۲۰.۰۰۰ تن وکیوم باتوم در بورس کالا عرضه کرد؛

تمام لوب کات سنگین "شتران" به فروش رسید

عرضه ۱۲ هزار تنی لوب کات سنگین پالایش نفت تهران با قیمت ۱۰۶.۷۹۰ هزار ریال به ازای هر تن در هفته گذشته انجام گردید که در مقایسه با هفته منتهی به ۱۲ شهریورماه سال جاری ۱۰ درصد افزایش داشت.