برچسب ها
برچسب: دفارا
شرکت داروسازی فارابی خبر داد؛
سرمایه ۱۶۶ ۶درصدی "دفارا" برای تولید دارو های خاص...
کد خبر: ۲۳۷۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳


پس از بررسی گزارش توجیهی رقم خورد؛
کد خبر: ۲۳۳۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


کد خبر: ۲۳۰۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸


کد خبر: ۲۲۹۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


"کاسپین" "دکوثر" "دسینا" "دتولید" "هجرت" "دبالک" "داوه" "دفارا" "دکپسول" "دسانکو"...
کد خبر: ۲۲۶۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


کد خبر: ۲۲۶۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۲۶۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


آیا در سال‌جاری نیز ادامه‌دار می‌شود؛
کد خبر: ۲۲۳۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


"دتولید" "دکپسول" "هجرت" "برکت" "دتوزیع" "دزهراوی" "دجابر" "تیپیکو" "دفارا" "پخش"...
کد خبر: ۲۲۲۴۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


"ریشمک" "دفرا" "دکیمی" "دسانکو" "دکپسول" "دفارا" "کی بی سی" "پخش"...
کد خبر: ۲۲۱۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


زیر مجموعه‌ای که سهامدارش را خوشبخت کرد؛
کد خبر: ۲۲۱۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


کد خبر: ۲۲۰۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


کد خبر: ۲۲۰۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


خود را روانه کدال کرد "دفارا" در فروردین ماه حدود...
کد خبر: ۲۱۹۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


اعلام برگزاری مجمع عمومی این داروساز به سهامداران؛
کد خبر: ۲۱۸۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


کد خبر: ۲۱۸۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


پایان سالی خوش بر نسخه‌های این شرکت ثبت شد؛
کد خبر: ۲۱۸۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


کد خبر: ۲۱۸۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


کد خبر: ۲۱۱۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


"کفپارس" "دابور" "دسبحان" "فخاس" "لابسا" "تکنو" "دفارا" "دشیمی" "جم_پیلن" "سکرد"...
کد خبر: ۲۱۱۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶