برچسب ها
برچسب: سرود
برنامه های موسیقی با صدای حجت اشرف زاده گروه سرود...
کد خبر: ۲۰۹۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


"سرود" "سکرما" "سهگمت" "سمازن" "سغرب" "سدور" "سخوز" "سشرق" "سیدکو" "سخاش"...
کد خبر: ۲۰۷۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


کد خبر: ۲۰۷۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


"سبجنو" "سخرزح" "سبهان" "سرود" "سمازن" "سیدکو" "ساربیل" "سخاش" "سقاین" "سشمال"...
کد خبر: ۲۰۷۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


نرخ فروش برکیسه‌های این سیمان‌ساز کاهشی شد؛
کد خبر: ۲۰۷۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


"سبزوا" "سرود" "سکرما" "سدشت" "ستران" "سبهان" "سخاش" "سهرمز" "سقاین" "سبجنو"...
کد خبر: ۲۰۶۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۰۳۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


کد خبر: ۲۰۳۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


مدیر مالی شرکت سیمان شاهرود در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:
در کارنامه این سهم ثبت شده است « سرود» عملکرد...
کد خبر: ۲۰۳۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


کد خبر: ۲۰۲۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کد خبر: ۲۰۲۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


کد خبر: ۲۰۲۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


کد خبر: ۲۰۲۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


"سکرد" "سخاش" "سصفها" "سیلام " و "سرود" بر مدار منفی...
کد خبر: ۲۰۱۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


کد خبر: ۲۰۱۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


افزایش نرخ‌های فروش در کیسه‌های این سیمان‌ساز ریخته شد؛
کد خبر: ۲۰۱۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


کد خبر: ۲۰۰۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


و سرود سازمانی بیمه معلم در فضایی شاد و نوآورانه...
کد خبر: ۱۹۹۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


در گروه سیمان؛
"سرود" "ساروم" "سشمال" "سبهان" "سیدکو" "سارابیل" "سبجنو" "سفار" بز مدار...
کد خبر: ۱۹۸۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


سبزوا سرود ساروم و ساراب سخزر و سهرمز دارای...
کد خبر: ۱۹۶۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


مسیر "قرن" در گسترش کانال‌های فروش و بازار‌های جدید
سید عبدالرضا مظفری چنیجانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی قرن در گفت‌وگو با بورس نیوز، تاکید کرد که این شرکت در تفکر "برندینگ" صادرات در کشورهای CIS بوده و از صادرات فله‌ای گریزان است.