برچسب ها
برچسب: سکرما
"سکرما" افزایش یافت...
کد خبر: ۲۴۱۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


با اعلام شرکت گروه صنایع سیمان کرمان؛
کد خبر: ۲۴۱۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


"سهگمت "سرود" "سپاها" "ساروم" "سکرما" "سقاین" "سشمال" "سشرق" "سدور" "سخزر"...
کد خبر: ۲۴۱۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵


۲۸۵میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری در ۳ماهه کسب شد؛
فله "سکرما" ۳۵ درصد گران شد...
کد خبر: ۲۳۸۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


افزایش ۶۵ درصدی سودآوری سکرما در سه ماه نخست سال مالی؛
سیمان اردبیل را دارد بیشتر بخوانید سیمان سفید فله "سکرما"...
کد خبر: ۲۳۸۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


براساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛
است بیشتر بخوانید زنگ مجمع "سکرما" به گوش می رسد...
کد خبر: ۲۳۸۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


با انتشار خبر مجمع شرکت سیمان کرمان؛
شود بیشتر بخوانید نرخ سیمان خاکستری پاکتی "سکرما" بدون تغییر...
کد خبر: ۲۳۶۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


پیش‌بینی فروش یک میلیون تن سیمان در سال مالی جاری؛
است بیشتر بخوانید نرخ سیمان خاکستری پاکتی "سکرما" بدون تغییر...
کد خبر: ۲۳۶۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


فروش ۲ماهه شرکت به ۴۷۲ میلیارد ریال رسید؛
کد خبر: ۲۳۶۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


"سصوفی" "سرود" "سهگمت" "سکرما" " سشمال" و "سیدکو"...
کد خبر: ۲۳۴۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


در گفت‌و‌گو با بورس نیوز مطرح شد:
کد خبر: ۲۳۳۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳


"سصفها" "سیدکو" "سرود" "سفار" "ساراب" "سقاین" "سهرمز" "سکرما" "سصوفی" "...
کد خبر: ۲۳۲۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸


"سمازن" "سکرما" "سشمال" و "ساروج" از تاریخ ۲۷ آبان ماه...
کد خبر: ۲۳۱۶۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


سکرما سشمال ساروج از تاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹ عهده دار ایفای کامل...
کد خبر: ۲۳۱۶۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


کد خبر: ۲۳۰۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


"سیتا" "سشرق" "سرود" و "سکرما"...
کد خبر: ۲۲۸۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


کد خبر: ۲۲۸۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶


دلایل سودسازی این سیمان‌ساز بررسی شد؛
کد خبر: ۲۲۶۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


"سفانو" "سکرما" "سغرب" "سدور" "سقاین" "سبجنو" "سپاها" "سکرد" "سهرمز" "سیلام"...
کد خبر: ۲۲۴۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


"ساروم" "سکرما" "سخوز" "سغرب" "سپاها" "سشرق" "سیلام" "سدور" "سیدکو" "سهرمز"...
کد خبر: ۲۲۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰