برچسب ها
برچسب: وصنا
"وسزنجان" "وسبوشهر" " وسیزد" "وساربیل" "وصنا" و "وسبحان"...
کد خبر: ۲۲۹۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


کد خبر: ۲۲۹۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:
کد خبر: ۲۲۹۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


مدیرعامل "وصنا" در گفت‌وگو با بورس نیوز تاکید کرد:
است "وصنا" هم در ۲ ماه اخیر ریزش تقریبا ۳۰... در خصوص وضعیت "وصنا" بیان کرد تمام رویداد های بااهمیت... "وصنا" سود به همراه خواهد داشت همچنین پتانسیل بازارگردانی سهم... کرد مدیر عامل "وصنا" اضافه کرد ماموریت هایی در حوزه...
کد خبر: ۲۲۹۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


کد خبر: ۲۲۹۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


"وسپهر" "وسمرکز" "صبا" "سدبیر" "ومهان" "وسخراج" "وسقم" "وصنا" "وخارزم" "پردیس"...
کد خبر: ۲۲۸۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵


کد خبر: ۲۲۸۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


"سدبیر" "صبا" "وصنا" "ومهان" "وسخراج" "وسخراش" "وسقم" "سرچشمه" "وآتی" و...
کد خبر: ۲۲۸۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱


به تصویب رسیدن افزایش سرمایه ۵۰ درصدی؛
"وصنا" در این دوره یک هزار ۸۰۰ میلیارد ریال بوده...
کد خبر: ۲۲۵۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


"وصنا" "وبهمن" "سرچشمه" "وتوسم" "وگستر" "ومهان" "وتوصا" "وآوا "و "وصبا"...
کد خبر: ۲۲۵۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


"پردیس" "وتوسم" "وصنا" "وبیمه" "واعتبار" "وسکاب" و "وآتی"...
کد خبر: ۲۲۵۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


"ونیکی" "پردیس" "وبهمن" "واعتبار" "وخارزم" "وبوعلی" و "وصنا"...
کد خبر: ۲۲۴۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


کد خبر: ۲۲۴۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


"وصنعت" "وسپه" "وتوصا" "وسکاب" "وساپا" "وصنا" و "پردیس"...
کد خبر: ۲۲۳۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


کد خبر: ۲۲۳۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


"وبیمه" "وسبحان" "وصنعت" "وتوسم" "وصنا" "وآتی" "وسپه" "پردیس" "گوهران" و...
کد خبر: ۲۲۳۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


کد خبر: ۲۲۱۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


"اعتلا" "سدبیر" "گوهران" "وبیمه" "وبهمن" "ونیکی" "وسپه" "واعتبار" "وصنا" "وساپا"...
کد خبر: ۲۲۱۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


معاون سرمایه‌گذاری "وصنا" در گفت‌وگو با بورس نیوز مطرح کرد:
گذاری "وصنا" در پاسخ به اشخاصی که بر این باورند... معاون سرمایه گذاری "وصنا" در پایان اظهار کرد امیدواریم رویکرد...
کد خبر: ۲۲۰۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


"وآتی" "ومهان" "وبیمه" "سدبیر" "وخارزم" "وصنا" و "واعتبار"...
کد خبر: ۲۱۸۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱