سود خالص بیش از ۶۶۱ میلیارد ریالی «ثشاهد»

سود خالص بیش از ۶۶۱ میلیارد ریالی «ثشاهد»

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت شاهد، سود خالص ۶۶۱ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریالی را محقق کرده که این سود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد.
حسابرس شرکت بیمه سامان پیشنهاد داد؛

۱.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه «بساما»

افزایش سرمایه پیشنهادی این شرکت به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال بوده و در صورت اجرایی شدن آن، سرمایه شرکت از ۱.۵۰۰ میلیارد ریال به ۲.۵۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
به پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده؛

«وتوکا» تصمیم به افزایش سرمایه گرفت

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد قصد دارد پیشنهاد افزایش سرمایه خود را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارایه دهد.
شخم‌زنی برای افزایش سرمایه‌ای ۷۸درصدی
به منظور سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌ها صورت می‌گیرد؛

شخم‌زنی برای افزایش سرمایه‌ای ۷۸درصدی

بنا بر گزارش افزایش سرمایه پیشنهادی از سوی هیات مدیره، شرکت در نظر دارد از محل آورده نقدی و مطالبات، افزایش سرمایه‌ای در حدود ۷۸ درصدی از مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال انجام دهد.
جلوگیری از خروج منابع مالی و تقسیم سود
پیشنهادی از دل این معدنی فرآوری شد؛

جلوگیری از خروج منابع مالی و تقسیم سود

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت صورت خواهد گرفت و هدف از اجرای آن نیز جلوگیری از خروج منابع مالی و تقسیم سود و ... عنوان شده است.