مُهر تایید حسابرس بر عملکرد ضعیف
خبری از روان‌سازی گره معاملات نیست؛

مُهر تایید حسابرس بر عملکرد ضعیف "چکاپا "

در حالی که در بسیاری از نماد‌های حبابی بازار شاهد تشکیل صف فروش‌های سنگین هستیم، ظاهرا خبری از گره‌های معاملاتی برای روان‌سازی معاملات در این نماد‌ها نیست.
عدم تقسیم سود‌های فروش اصلی‌ترین چالش سهامداران؛

"وخارزم " و شناسایی سود‌های ناشی از فروش

به نظر نمی‌رسد سود شناسایی شده این شرکت در ۶ماهه کیفیت تقسیم را داشته باشد و البته افت در حدود ۵۰ درصدی قیمت سهام این شرکت سرمایه گذاری در ماه اخیر نیز غیر طبیعی نبوده است.
بازدهی سالیانه ۱۴۵درصدی
"سبدگردان آسال" و نگاهی به مدیریت و صندوق‌داری؛

بازدهی سالیانه ۱۴۵درصدی "صندوق ارزش کاوان آینده"

ارزش صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده به ۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال رسید و در یک هفته قبل شاهد خروج ۱۹۰ میلیارد ریال منابع مالی از این صندوق در قالب ابطال واحد‌های سرمایه گذاری بوده ایم.