برچسب ها
برچسب: سیلام
خوب‌ها و بد‌های هفته را بشناسید؛
است و "سیلام" بسیار سبز از مجمع خود بازگشت ...
نماد "سیلام" نشان پربازده &lrm ترین سهم هفته را به... خانه سیمانی ها برد "سیلام" در هفتمین روز بهمن ماه...
کد خبر: ۲۰۸۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸


کد خبر: ۲۰۷۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


"پکویر" "واوا" "ونیکی" "داوه" "سیلام" "مادیرا" "غگلستا" "حکشتی" "بالاس" "فرابورس"...
کد خبر: ۲۰۷۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


"وتوکا" "قثابت" "کاما" "لبوتان" "قهکمت" "امید" "کسعدی" "سیلام" "پکویر" "وبشهر"...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۶۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


"سصفها" "سیلام" سدشت "سصوفی" "سنیر" "سفانو" "سبجنو" "سشمال" و "سغرب"...
کد خبر: ۲۰۶۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


"شیران" "پسهند" "شسپا" "تکشا" "امید" "فسرب" "غپاک" "سیلام" "خبهمن" "خودرو"...
کد خبر: ۲۰۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


این شرکت ایلامی برگزار می کند؛
کد خبر: ۲۰۶۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


کد خبر: ۲۰۶۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
و سیلام مجوز افزایش سرمایه گرفتند ۱۰_ روز گذشته در...
کد خبر: ۲۰۶۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


در راستای کاهش جبران نقدینگی؛
کد خبر: ۲۰۶۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۰۶۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


"سیلام" افت بیش از سه درصدی دارد ...
کد خبر: ۲۰۴۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


"ونوین" "ولغدر" "کگاز" "کهمدا" "سیلام" "سصفها" "سفانو" "کپارس" "کترام" "شدوص"...
کد خبر: ۲۰۴۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


"سیدکو" "سمازن" "سیلام" "ساراب" "سخاش" "سبزوا" "ساروم" "سکرد" "سفارس" "ساربیل"...
کد خبر: ۲۰۳۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


کد خبر: ۲۰۳۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


کد خبر: ۲۰۲۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


کد خبر: ۲۰۲۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


"سکرد" "سخاش" "سصفها" "سیلام " و "سرود" بر مدار منفی...
کد خبر: ۲۰۱۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


کد خبر: ۲۰۰۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


مسیر "قرن" در گسترش کانال‌های فروش و بازار‌های جدید
سید عبدالرضا مظفری چنیجانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پدیده شیمی قرن در گفت‌وگو با بورس نیوز، تاکید کرد که این شرکت در تفکر "برندینگ" صادرات در کشورهای CIS بوده و از صادرات فله‌ای گریزان است.