برچسب ها
برچسب: وبملت
کد خبر: ۲۰۷۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


کد خبر: ۲۰۷۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
وبملت ۳۵۲ واحد مثبت/ فخوز ۳۱۴ واحد منفی/ جم ۲۷۷...
کد خبر: ۲۰۷۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۷۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۷۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


پای تابلوی معاملات؛
وبهمن» « وتوکا» و « وبملت» را در تیررس خرید...
کد خبر: ۲۰۶۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


شاپرک خوشبختی روی شانه‌های «بانک ملت»؛
وبملت» از نظر تعداد تراکنش ابزار اینترنتی « وپارس» و... وبملت» « وبصادر» نزدیک به ۸ درصد و « وپارس»... اند بیشترین تعداد تراکنش موبایلی از درگاه های « وبملت»... رویم طبق معمول در این بخش نیز « وبملت» صدرنشین...
کد خبر: ۲۰۶۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۲۰۶۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


کد خبر: ۲۰۶۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پیش گشایش؛
نماد های "اخابر" "وبملت" "فملی" و "نوری" بیشترین تاثیر مثبت...
کد خبر: ۲۰۶۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
بزرگ و کله بزرگی چون اخابر وبملت فملی نوری خودرو... وبملت ۳۹۳ واحد مثبت/ فملی ۳۵۷ واحد مثبت/ نوری ۱۷۲... ۱۹۷ ۳ میلیون سهم/ وبملت ۱۹۳ ۹ میلیون سهم/ ذوب...
کد خبر: ۲۰۶۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


پای تابلوی معاملات؛
در دیگر سهم ها همچون « وبملت» و « وآوا»...
کد خبر: ۲۰۶۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


گزارش روزانه بازار سرمایه؛
« وبملت» « اخابر» « فملی» « نوری» « خودرو»... نمادهای تاثیر گذار در شاخص وبملت ۴۰۱ واحد مثبت/ اخابر... سهم/ خساپا ۴۵۵ ۵ میلیون سهم/ وبملت ۲۷۳ ۹ میلیون...
کد خبر: ۲۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


جوابیه «بانک ملت» به بورس نیوز؛
کد خبر: ۲۰۶۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


کد خبر: ۲۰۶۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


در راه ورود به چهارمین ابرکانال شاخص؛
رشد "وبملت" با ۳۹۳ رشد "وغدیر" با ۲۴۲ رشد "نوری"...
کد خبر: ۲۰۶۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


"دامین" "غسالم" "وبملت" "خریخت" "سفارس" "تکشا" "ولملت" "ختوقا" "فاسمین" "وپارس"...
کد خبر: ۲۰۶۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


آخرین اخبار