برچسب ها
برچسب: شبصیر
میزان فروش گرانول ABS این پتروشیمی بررسی شد؛
کد خبر: ۲۰۷۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


"شفارس" و در فرابورس "ثالوند" "شبصیر" فرابورس"مادیرا" "خدیزل" "واوا" "کرمان"...
کد خبر: ۲۰۶۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۵۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


"زفکا" "ثعمرا" "توریل" "ودی" "شبصیر" "کیمیا" "داوه" پر فروش هستند...
کد خبر: ۲۰۵۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


کد خبر: ۲۰۵۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


کد خبر: ۲۰۳۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


کد خبر: ۲۰۳۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


کد خبر: ۲۰۳۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


"شبصیر" "وگستر" "زشریف" "واوا" "ثتران" "غگلپا" "حاسا" پرتقاضا هستند...
کد خبر: ۲۰۳۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


"شخارک" "جم" "جم پیلن" "وپترو" "شبصیر" "نوری" "شیران" شتوکا" و...
کد خبر: ۲۰۳۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


"شدوص" "شفارس" "شبصیر" "پارسان" "شپارس" "شوینده" "خراسان" "شکربن" "شیراز" و...
کد خبر: ۲۰۳۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۰۳۰۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


"شبصیر" "پاکشو" "خراسان" "شوینده" "شپارس" "کرماشا" "شاملا" "شپاکسا" "شیراز" و...
کد خبر: ۲۰۲۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


"پارس" "شلعاب" "شاملا" "شبصیر" "فارس" "شوینده" و "خراسان"...
کد خبر: ۲۰۲۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


کد خبر: ۲۰۱۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱


"شبصیر" "شغدیر" "وپترو" "شفارس" "شیراز" "جم پیلن" "شیران" "شخارک" "شپاکسا"...
کد خبر: ۲۰۱۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


کد خبر: ۲۰۰۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


"نوری" "پارس" و "زاگرس" "شخارک" "شغدیر" "شبصیر" "شیراز" "جم_پیلن" و...
کد خبر: ۲۰۰۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


کد خبر: ۱۹۹۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


شبصیر و ساینا ...
کد خبر: ۱۹۶۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲