برچسب ها
برچسب: ورنا
پای تابلوی معاملات؛
و دو نماد خودرویی « ختور» و « ورنا» است...
کد خبر: ۲۱۱۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


کد خبر: ۲۰۹۷۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۵


این سرمایه گذار خبر داد؛
کد خبر: ۲۰۹۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


کد خبر: ۲۰۹۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


کد خبر: ۲۰۸۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


کد خبر: ۲۰۸۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


کد خبر: ۲۰۸۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


کد خبر: ۲۰۷۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۲۰۶۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


پای تابلوی معاملات؛
به نماد های « ورنا» « فولاد» و « شفارا»...
کد خبر: ۲۰۶۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


خوب‌ها و بد‌های هفته معرفی شدند؛
تعلق می گیرد در رتبه دوم "ورنا" قرار دارد که...
کد خبر: ۲۰۶۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


پای تابلوی معاملات؛
به ترتیب مربوط به نماد های « وتجارت» « ورنا»...
کد خبر: ۲۰۶۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


کد خبر: ۲۰۶۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


کد خبر: ۲۰۵۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


"سیستم" ورنا" "حفارس" "سشرق" "کفپارس" "کگاز" "غپاک" "های وب" "کسرام"...
کد خبر: ۲۰۵۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


کد خبر: ۲۰۴۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


کد خبر: ۲۰۴۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


کد خبر: ۲۰۴۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


کد خبر: ۲۰۴۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


آخرین اخبار