برچسب ها
برچسب: آبسیم
گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام ؛
بازار آبسیم بورس نیوز در این گزارش به بررسی نوسانات...
کد خبر: ۲۲۰۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


کارنامه مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط منتشر شد؛
بازار آبسیم بورس نیوز در این گزارش به بررسی نوسانات...
کد خبر: ۲۲۰۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


آخرین وضعیت و عملکرد این صندوق بررسی شد؛
بازار آبسیم بورس نیوز این صندوق در ماه گذشته ۴۰۰...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


جستاری بر عملکرد صندوق بادرآمد ثابت آسمان امید؛
بازار آبسیم بورس نیوز این صندوق در ماه گذشته موفق...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


پیمایشی بر صندوق قابل معامله آرمان سپهر آشنا انجام شد؛
بازار آبسیم بورس نیوز این صندوق در ماه گذشته با...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط زیر ذره‌بین رفت؛
بازار آبسیم بورس نیوز اقلام اصلی مربوط به صندوق ها...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


آخرین عملکرد صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه بررسی شد؛
بازار آبسیم بورس نیوز این صندوق در یک ماه گذشته...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


آخرین وضعیت و عملکرد صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات؛
بازار آبسیم بورس نیوز این صندوق در یک ماه گذشته...
کد خبر: ۲۱۹۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


نگاهی به سهمی با ارزش بیش از ۱۲۵۰میلیارد تومان و سود عملیاتی ۶۵۰میلیون تومانی؛
بازار آبسیم بورس نیوز پس از افزایش سرمایه از محل...
کد خبر: ۲۱۹۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


سهامداران راحت بخوابید که واحد‌های نظارتی هم خوابند؛
بازار آبسیم بورس نیوز در حالی که به تازگی مقاله...
کد خبر: ۲۱۸۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


آخرین وضعیت و عملکرد این صندوق بررسی شد؛
بازار آبسیم بورس نیوز سرمایه گذاری های صورت گرفته در...
کد خبر: ۲۱۷۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


گزارش هفتگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت؛
بازار آبسیم بورس نیوز در این گزارش به بررسی نوسانات...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق مشترک سپهر آتی؛
بازار آبسیم بورس نیوز ترکیب دارایی های این صندوق بر...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


ذره‌بینی بر عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان؛
بازار آبسیم بورس نیوز ماشین سازی اراک و بانک پاسارگاد...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق مشترک صبای هدف
بازار آبسیم بورس نیوز بخش عمده سرمایه گذاری در اوراق...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


نگاهی به آخرین وضعیت و عملکرد صندوق سهام بزرگ کاردان؛
بازار آبسیم بورس نیوز ترکیب دارایی های صندوق بر اساس...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


بسیاری از سهام پتانسیل سودآوری بیشتر را ندارند؛
بازار آبسیم بورس نیوز درست در برهه ای که بسیاری...
کد خبر: ۲۱۶۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


نگارش بازدهی در زمین‌های خالی؛
بازار آبسیم بورس نیوز در حالی که شاخص کل هر...
کد خبر: ۲۱۶۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


چشم امید این شرکت به دیگران؛
به گزارش واحد آمار و نظرسنجی آبسیم پلاس بورس نیوز...
کد خبر: ۲۱۶۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶


بارگیری مجدد صادرات و رشد وزنه درآمدزایی این شرکت؛
به گزارش واحد آمار و نظرسنجی آبسیم پلاس بورس نیوز...
کد خبر: ۲۱۶۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۵