زنگ آغاز مجمع
تا لحظاتی دیگر آغاز می‌شود؛

زنگ آغاز مجمع "ویتانا" زده شد

سهامداران "ویتانا" در انتظار افزایش سرمایه ۱۱۹درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشسته‌اند.