در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس؛

"آینده" هیات مدیره را تغییر داد

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.
طبق اعلام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران؛

"شیران" از سهامداران دعوت کرد

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواهد کرد.
مجمع
برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا؛

مجمع "ورنا" ۳۶ ریال تقسیم کرد

شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مجمع عمومی برگزار کرد.
در مجمع
با برگزاری مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق؛

در مجمع "ثشرق" ۱۱ ریال تقسیم شد

مجمع عمومی شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برگزار شد.