به دنبال برگزاری مجمع این شرکت تولیدی؛

"زماهان" مجمع را لغو کرد

شرکت تولید گوشت مرغ ماهان مجمع عمومی را برگزار نمی‌کند.
مجمع این شرکت لبنیاتی؛

"غپاذر" به مجمع می رود

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶مجمع دارد.
در پی دعوت شرکت تجهیز نیروی زنگان؛

"شزنگ" به مجمع می‌رود

شرکت تجهیز نیروی زنگان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.
آخرین اخبار