گزارش مجامع
سهامداران

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین اعلام کرد؛

سهامداران "خعمرا" گرد هم می آیند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ برگزار می‌شود.

در ماه جاری؛

"شپترو" به مجمع می رود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی آبادان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ برگزار می‌شود.
سهامداران

به دنبال برگزاری مجمع؛

سهامداران "بپاس" دور هم جمع می شوند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ برگزار می‌شود.
سهامداران

برگزاری مجمع تامین سرمایه خلیج فارس؛

سهامداران "تفارس" بخوانند

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ برگزار می‌شود.

با نزدیک شدن به مجمع؛

"شگویا" از سهامداران دعوت کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشيمي تندگويان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ برگزار می شود.
سهامداران

در بیستم خردادماه؛

سهامداران "شفا" گرد هم می آیند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شفادارو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ برگزار می‌شود.
گردهمایی سهامداران

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی اعلام کرد؛

گردهمایی سهامداران "بکام"؛ به زودی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷برگزار می‌شود.
زمان برگزاری مجمع

در هجدهمین روز خردادماه؛

زمان برگزاری مجمع "خوساز" تعیین شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی محور سازان ایران خودرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ برگزار می‌شود.
دیدار سهامداران این فولادی تازه می شود

در مجمع؛

دیدار سهامداران این فولادی تازه می شود

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ برگزار می‌شود.
زنگ مجمع

به دنبال برگزار مجمع؛

زنگ مجمع "دسبحا" به گوش می رسد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ برگزار می شود.