افت محسوس نرخ شمش فولاد خوزستان
در هفته کم معامله این شرکت در بورس کالا ثبت شد؛

افت محسوس نرخ شمش فولاد خوزستان

در هفته گذشته ۶.۰۰۰ تن تختال فولاد با متوسط نرخ ۱۰۸ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال به ازای هر تن عرضه و معامله شد.