آرشیو نظرسنجی
به نظر شما عرضه تاپیکو در چه قیمتی منطقی است ؟
1-کمتر از300
48.48%
2- 300 تا 350
34.53%
3- 350 تا 400
9.87%
4- 400 تا 450
4.05%
5- بیش از 450
3.08%
تعداد کل آراء : ۳۶۰۸