آرشیو نظرسنجی
عملکر کدام یک از نهادهای بورسی در سال 88 بهتر بوده است ؟
شرکت بورس (irbourse)
19.17%
بورس کالا
5.83%
کانون کارگزاران
7.04%
کانون نهادهای مالی
0.97%
سپرده گذاری و تسویه وجوه
3.16%
شبکه اطلاع رسانی کدال
10.44%
شرکت مدیریت فناوری (tsetmc)
53.4%
تعداد کل آراء : ۴۱۲