آرشیو نظرسنجی
پس از بازگشت پالایشی ها به تابلوی بورس روند گروه را چگونه پیش بینی می کنید ؟
1- صعودی هیجانی
14.15%
2- صعودی
40.14%
3- متعادل
30.25%
4- نزولی
15.46%
تعداد کل آراء : ۵۵۹۶