آرشیو نظرسنجی
با توجه به رکوردشکنی شاخص کل بورس تهران در مدت اخیر و تحولات جهانی، شاخص کل در پایان هفته جاری، در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت؟
۱. بیش از ۲۷۴هزار واحد
58.23%
۲. بین ۲۶۸هزار تا ۲۷۴هزار واحد
26.54%
۳. بین ۲۶۰هزار واحد تا ۲۶۸هزار واحد
8.64%
۴. کمتر از ۲۶۰هزار واحد
6.58%