آرشیو نظرسنجی
آیا قیمت جهانی طلا با قیمت سکه در داخل کشور و نحوه مدیریت بانک مرکزی در بازار با فضای فعلی متناسب است ؟
1) کاملا
5.46%
2) تقریبا
8.99%
3) اصلا
85.55%
تعداد کل آراء : ۱۱۳۵