آرشیو نظرسنجی
موافق بازگشت شاخص قیمت برای درک بهتر بازار توسط ذینفعان و مسوولان هستید؟
1- بلی
85.18%
2- خیر
14.82%
تعداد کل آراء : ۴۶۰۸