آرشیو نظرسنجی
آیا کارمزد معاملات سهام متناسب با خدمات متولیان بازار سرمایه است ؟
الف ) خیر . زیاد است
89.91%
ب ) خیر . کم است
4.01%
ج) کاملا متناسب است
6.08%
تعداد کل آراء : ۸۸۰۳