آرشیو نظرسنجی
به نظر شما دولت برای بهبود بازار سرمایه طرحی خواهد داشت ؟
1-بلی
26.88%
2-خیر
73.12%
تعداد کل آراء : ۴۶۳۶