آرشیو نظرسنجی
آیا مناظره بورس در شبکه یک سیما نظر شما را برای بررسی مشکلات بورس تامین کرد ؟
1- بلی
10.74%
2- خیر
89.26%
تعداد کل آراء : ۳۹۶۷