آرشیو نظرسنجی
آیا شاخص تا پایان فصل بهار از 90 هزار واحد عبور خواهد کرد؟
1- بلی
41.93%
2- خیر
58.07%
تعداد کل آراء : ۱۳۸۴۱