آرشیو نظرسنجی
کدام گزینه انتظار شما از نمایشگاه بازار سرمایه را بیشتر محقق می کند ؟
1- حضور مدیران عامل در غرفه شرکتها
20.67%
2- نشست خبری مدیران بورس
21.49%
3- ارایه نرم افزار و کتابهای مرتبط
11.34%
4- کارگاه تخصصی بررسی صنایع
8.86%
5- میزگرد کارشناسان بورس
11.46%
6 - آموزش بورس و تحلیل
23.39%
7- آشنایی با رسانه های مرتبط
2.78%
تعداد کل آراء : ۴۸۸۶