آرشیو نظرسنجی
به نظر شما با وضعیت عملکرد بسترهای نرم‌افزاری و پشتیبانی هسته معاملات، حضور سازمان بورس ایران در نهادهای بین‌المللی به چه معناست؟
نمایشی و شو تبلیغاتی
60.7%
تمرین جهانی شدن
9.68%
اعاده حقوق سهامدار
2.05%
فرار از پاسخ‌گویی و خسارت مردم
27.57%
تعداد کل آراء : ۳۴۱