آرشیو نظرسنجی
به نظر شما رقابت بر سر بلوک ایران خودرو تا چه قیمتی تداوم خواهدداشت ؟
2) 550 الی 600 تومان
55.41%
3) 601 الی 700 تومان
18.92%
4) بیش از 700 تومان
25.68%
تعداد کل آراء : ۸۸۸