آرشیو نظرسنجی
انتظار شما در بازدید از نمایشگاه بازار سرمایه چیست؟
گفتگو با مسئولین بازار سرمایه
23.25%
آشنایی با شرکت های کارگزاری
4.87%
ارتباط و آشنایی با شرکتهای فعال در بورس
19.03%
آشنایی با نوآوریهای جدید در بازار سرمایه
52.85%
تعداد کل آراء : ۱۰۸۸