آرشیو نظرسنجی
کدام گروه در سال 1395 پیشتاز بازار بورس خواهد بود ؟
1- خودرو و قطعات
37.36%
2- بانکداری
22.17%
3- فلزی و معدنی
6.96%
4- پالایشی
14.33%
5- پتروشیمی
19.17%
تعداد کل آراء : ۱۱۵۱۵