آرشیو نظرسنجی
با توجه به حضور مقام معظم رهبری در پارس جنوبی و تاکید بر جهاد اقتصادی در سال 1390 ، قیمت بازگشایی صدرا در چه محدوده ای خواهد بود ؟
1- 250 الی 300 تومان
35.15%
2- 300 الی 350 تومان
21.85%
3 - بیش از 350 تومان
43%
تعداد کل آراء : ۲۶۸۶