آرشیو نظرسنجی
حملات تروریستی پاریس را محکوم می کنید ؟
1- بلی
78.63%
2- خیر
21.37%
تعداد کل آراء : ۳۹۵۹