آرشیو نظرسنجی
کدام ترکیب سهامداری باب میل شماست؟
۱ - نسبت بیشتر حقیقی‌ها به حقوقی‌ها
38.59%
۲ - نسبت بیشتر حقوقی‌ها به حقیقی‌ها
32.9%
۳ - موضوع مهمی نبوده و اولویتم نیست
19.84%
۴ - باید نسبت‌ها برابر باشد
8.67%

آخرین اخبار
دستور قالیباف به شرکت بورس: "شستا" را سریع تعیین تکلیف کنید
براساس قانون بازار اوراق بهادار بازگشایی و توقف نماد‌ها بر عهده بورس‌ها است، وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار، صیانت از حقوق سهامداران و نظارت بر بورس‌ها است.