آرشیو نظرسنجی
آینده قیمت جهانی فلزات و نفت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
1- صعودی
49%
2- نزولی
25.76%
3- ثبات در محدوده فعلی
25.24%
تعداد کل آراء : ۱۷۴۳