آرشیو نظرسنجی
قیمت دلار پایان سال 1390 در چه محدوده ای خواهد بود ؟
1- زیر 1400 تومان
13.84%
2- بین 1400 الی 1549 تومان
16.68%
3- بین 1550 الی 1749 تومان
26.81%
4- بیش از 1750 تومان
42.67%
تعداد کل آراء : ۳۰۷۰