آرشیو نظرسنجی
با حذف ضوابط معاملاتی جدید و دخالتهای ناظر در معاملات بورس موافقید ؟
1- بلی
75.43%
2- خیر
24.57%
تعداد کل آراء : ۱۹۱۷