آرشیو نظرسنجی
شما سهامدار عزیز، دانش و سواد خود جهت خرید و فروش سهام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عالی
11.22%
خوب
34.82%
متوسط
34.32%
ناکافی
19.64%