آرشیو نظرسنجی
عملکرد ناظر معاملات را در خصوص بازگشایی نمادها (Auction) چگونه ارزیابی می کنید ؟
1-عالی
2.7%
2-خوب
4.46%
3- متوسط
14.12%
4-ضعیف
78.73%
تعداد کل آراء : ۷۳۳۹