آرشیو نظرسنجی
مهمترين درخواست شما از سازمان بورس کدام است؟
1- اعلام شاخص قیمت
10%
2- اطلاع رساني و انتشار آنی گزارش شرکت ها
10.22%
3- تنظيم بازار با اصلاح ساختار
25.49%
4- نظارت دقيق و مبارزه با تخلف شرکت ها
54.29%
تعداد کل آراء : ۴۵۳۱