آرشیو نظرسنجی
بیشترین منفعت از عرضه سهام پالایشی با صورتهای مالی غیر شفاف متعلق به کدام گروه بود؟
1-سرمایه گذاران
4.05%
2-کارگزاران
8.03%
3-دارندگان اطلاعات نهانی
57%
4-دولت و سازمان خصوصی سازی
30.92%
تعداد کل آراء : ۵۸۲۵