آرشیو نظرسنجی
آیا با تعطیلی بورس در 5 روز کاری نوروز موافقید؟
1 - بلی
24.09%
2 - خیر
75.91%